Birçok içeriğe erişim olanağı sağlayan, araştırma ve uygulama merkezleri tarafından tasarlanan bir eğitim modeli olan EDR; BAU'luların hangi bölümde öğrenim gördüğüne bakmaksızın donanımlı, farklı bakış açılarına sahip, çözüm üreten, geleceğin yetkinliklerini kazanmış, yenilikçi ve global alanda tercih edilen bireyler olmasını hedefliyor.

Üniversite öğrenimi boyunca Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi(BIG DATA), Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi(BFRC), Blockchainist Center, Kreatif Endüstriler Araştırma Merkezi(BAUKEM), Siber Güvenlik Merkezi, IGUL’un tasarladığı programlardan eğitim alan BAU’lular, diplomalarına ek olarak aldıkları EDR sertifikası ile hem üniversitede hem de mezun olduktan sonra tercih ettikleri sektörlerde ön plana çıkan, fark edilen bireyler haline geliyor.

EDR PROGRAMLARI

Bloomberg Finansal Sistemler Yönetimi Yetkinlik Programı

Finansal Varlık Yönetimi Yetkinlik Programı

Kurumsal Finans Stratejisi Yetkinlik Programı

Finansal piyasalarda yoğun bir şekilde kullanılan Bloomberg sisteminin katılımcılar tarafından etkin bir şekilde kullanılmasının ve piyasada yapılan analizlerin uygulamalı olarak finansal platformlar üzerinde yapılmasını sağlamaktır.

Varlık Yönetimi, Varlık Çeşitleri, Modern Portföy Teorisi ve Fon Çeşitleri gibi konularda öğrencilerin bilgi beceri ve yetkinliklerini arttırmak ve bu alanda piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek.  

Kurumsal strateji sertifika programı katılımcılara; kurumsal strateji kurgulama, kurumsal finans yönetimi ve uygulamaları konusunda yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Sağlıkta İletişim ve Sosyal Medya Yönetimi Yetkinlik Programı

İyileştirmede Etkileşimli Yöntemler Yetkinlik Programı

Kentsel Tasarım ve Çevre Yönetimi Programı

Bu sertifika programının amacı öğrencilere hem bir sağlık çalışanı bireysel ve grup içi etkileşimi etkin kullanarak iş süreçlerini yönetebilmeyi hem de oyunlaştırma metotlarını öğreterek sağlık alanında yeni olanaklar yaratabilme ihtimalini kazandırmaktır.

Tasarım, inovasyon ve çevre bilinci konularında farkındalık yaratabilecek, öğrencilerin bu alanlara yönelmelerini sağlayabilecek ve akademik araştırmalara yardımcı olabilecek bir programdır.

Bu sertifika programının amacı, sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iletişim çalışmalarını hayata geçirebilecek profesyonel adaylarını teorik olarak hazırlamaktır. Program sonunda hem Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde verilen temel sağlık okuryazarlığı hem de İletişim Fakültesi tarafından verilen sağlık iletişimi temellerinin yanı sıra günümüz dünyasının vazgeçilmez mecrası sosyal medyanın dinamikleri de öğretilecektir.

Deniz Ticareti Hukuku Sertifika Programı

Siber Güvenlik Araştırmacısı Programı

Blockchain Teknolojileri Girişimciliği Sertifika Programı

Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi; ulusal bilinç oluşumuna katkı sağlamak, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak, akademik araştırma ve çalışmalar yapmaktadır.

Öğrencilere Blockchain Teknolojisi ile çalışmak, yönetmek ve kendi girişimlerini başlatmak için gerekli becerileri ve etkili stratejileri öğretmeyi amaçlayan ve öğrencilerin ekonomi, strateji, pazarlama ve girişimcilik alanlarında kapsamlı bilgi ve vizyon edinme şansına sahip olacakları bir programdır.

Deniz Ticaret Sertifika Programı ile, hem katılan BAU öğrencilerinin denizcilik ve deniz taşımacılığına ilişkin konularda kapsamlı bilgi sahibi olmaları, hem de çeşitli disiplinlerden ders alarak konu ile ilgili daha geniş bir bakış açısı edinmeleri hedeflenmektedir.

Fikri ve Sınai Haklar Sertifikası

Aile Hukuku Sertifikası

Tüketici Hukuku Sertifikası

Hukuk hayatında önemli bir yer almaktadır. Bu alanda çalışmak isteyen bir hukukçunun da uzmanlaşması gerekmektedir. Uzman hukukçu yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Fikri ve Sınai Haklar" sertifika programı düzenlenmektedir. Öğrencilerimize; fakültemizde açılan sınai mülkiyet hukuku, fikir ve sanat eserleri hukuku ve rekabet hukuku derslerini alarak, başarılı olmaları halinde diplomanın yanında "Fikri ve Sınai Haklar Sertifikası" verilmektedir.

Aile hukukuna ilişkin güncel meselelerin incelendiği farklı dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz “Aile Hukuku Sertifikası” almaya hak kazanırlar. Bu derslerde; boşanmanın nedenleri ve sonuçları incelenecek kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi tüm detaylarıyla ele alınacak ve soybağı ile vesayet konuları irdelenecektir.

Tüketici hukuku genel esasları, tüketici sözleşmeleri ve tüketicinin reklamlara karşı korunması derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler tüketici hukukunda uzmanlıklarını gösteren sertifikaya hak kazanırlar.

Veri Analisti Yetkinlik Programı

Bu program ile; katılan BAU öğrencilerinin büyük veri analitiği, yapay zeka ve veri madenciliği konularında belirli düzeyde bilgi sahibi olmaları ve bu bilgilerle öğrenim gördükleri alanlarda disiplinlerarası çalışmalar yapabilme yetkinliklerini edinmeleri hedeflenmektedir.

Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr