“Blockchain Teknolojileri Girişimcisi” Yetkinlik Programı

Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin Blockchain alanında dünyayla aynı anda, aynı teknolojileri kullanmasını, teorik bilgilerini pratikle buluşturarak problemlere farklı bakış açılarıyla yenilikçi çözümler üretmeleri hedefiyle açılan İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi; Sadece finans alanında değil pek çok farklı alandaki uygulamaları projelerle destekleyip danışmanlık hizmeti ve eğitimleri veriyor.

Dünyanın saygın üniversiteleriyle iş birliği içerisinde etkinler, organizasyonlar ve konferansların düzenlendiği İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde; eğitimden enerjiye, sağlıktan hukuk, tarımdan gıda alanına kadar sektörel çözümler ve yenilikçi yaklaşımlar tasarlanıyor. 

Blockchain Teknolojileri Girişimciliği Sertifika Programı eğitimlerini EDR modeline özel olarak tasarlayan İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi; Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin alanında uzman, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve sektörde aranan bireyler olmasını hedefliyor.

Programlar

Program Adı: “Blockchain Teknolojileri Girişimcisi” Yetkinlik Programı

Program Tanımı:

Blockchain Teknolojileri Girişimciliği Sertifika Programı BAU’lulara Blockchain Teknolojisi ile çalışmak, yönetmek ve kendi girişimlerini başlatmak için gerekli becerileri ve etkili stratejileri öğretmeyi amaçlıyor. BAU’lular Blockchain Teknolojileri Girişimciliği Sertifika Programı ekonomi, strateji, pazarlama ve girişimcilik alanlarında kapsamlı bilgi ve vizyon edinme şansına sahip oluyor.


Başvuru Koşulları:

Lisans öğrenimi boyunca, aşağıda belirtilen dört dersten en az B başarı harfini almak.


Program Dersleri:

ECO4443 Blockchain ve Kriptoekonomi

Blockchain ve kriptoekonomi alanlarındaki temel konulara genel bir bakış sağlamak için tasarlanmıştır. Blockchain Teknolojisinin teknik temelleri, akıllı sözleşmeler ve kullanım durumları anlatılır. Merkezi olmayan bir ekonominin ne olduğunu işlenerek ve merkezi olmayan bir ekonomide, mal ve hizmetlerin üretimini, dağıtımını ve tüketimini yöneten protokoller anlatılacaktır.


ECO4148 Stratejik Teknoloji Analizi ve Enterprise Blockchain

Stratejik Teknoloji Analizi ve Enterprise Blockchain dersinde teknolojik yeniliğin kapsamı ve karmaşıklığı ile teknolojik değişim yönetimi anlatılıyor. Bu kapsamda teknoloji analizi kavramları, Blockchain Teknolojisini kullanmak isteyen işletmeler için strateji geliştirmeye, bu stratejilerin uygulanmasını planlamaya ve yönetmeye yönelik konular işleniyor.


ENM4001 Teknolojik İnovasyon ve Girişimcilik

Bu ders öğrencilerin teknolojik yeniliklerin girişimcilik sürecinde oynadığı önemli rolü kavramalarına ve teknolojik yenilikleri kullanarak yeni teknoloji-temelli girişimlerin kurulması sürecini anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ders, teknolojik değişimlerin doğası ve teknolojik yeniliklerin yaratılmasına ve girişimcilik süreçlerine odaklanmaktadır.


BA4220 Girişimcilik ve Yenilikçiliği Yönetmek

Problem çözme becerisine ve bunun için gerekli analitik yaklaşımlar, teorik yaklaşımlar, karşı argumanları ve teorik ilkeleri iş yaşamının gerçekliklerine uygulayabilme ve işletmelerdeki teknolojiye dayalı yenilikler için planlama yapmak ve yönetmek konuları işlenecektir.


İlgili Merkez: İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (BlockchainIST Center)


Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr