Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında kurulmuş olan Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi; Global alandaki teknoloji ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki gelişmeleri takip ederek ve bu gelişmelere uyum sağlayarak, teknik altyapıları ile öğrenen, teknolojiyi ve bilgisayarı kullanan ve geliştiren bireyler yetiştirerek hem ülke ekonomisine hem de geleceğe bilimsel ve sektörel katkı sağlıyor.

Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi çerçevesinde Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren ilgili firmaları, sivil toplum örgütlerini, yerel yönetimleri ve üniversiteleri içine alacak bir ağ oluşturulmaktadır. Bu sayede, orta vadede ülkemizde yüksek teknoloji ürünlerinin kullanımı ve üretimine katkı sağlamayı amaç ediniyor.


Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika Programı eğitimini EDR modeline özel olarak tasarlayan Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi, BAU öğrencilerinin geleceğin dijital dünyasına hakim, alanında uzman bireyler olmasını hedefliyor.

Program Dersleri

Program Adı: Veri Analisti Yetkinlik Programı

Program Tanımı:

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika Programı katılan BAU’luların büyük veri analitiği, yapay zeka ve veri madenciliği konularında belirli düzeyde bilgi sahibi olmaları ve bu bilgilerle öğrenim gördükleri alanlarda disiplinlerarası çalışmalar yapabilme yetkinliklerine erişmesi hedefleniyor.


Başvuru Koşulları:

BAU’luların en az bir program diline giriş seviyesinde hâkim olması, programa devamlığı olabilecek öğrencilerin başvuruda bulunması gerekiyor.

Mazeretsiz üç kez derslere devam etmeyen sertifika hakkını kaybedecektir.


Program Dersleri:

CMP4336 Veri Madenciliğine Giriş

Veri Madenciliğine Giriş dersinde yararlı bilgileri elde etmek, veritabanındaki örüntüleri ve düzenlilikleri keşfetmek, tahmin ve kestirim yapmak için kullanılan veri madenciliği ve hesaplama paradigmaları tartışılıyor. Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme yaklaşımları, model bulma ve küme analizi üzerine odaklanılıyor.


CMP4501 Yapay Zeka ve Uzman Sistemlerine Giriş

Yapay zekanın temel konularına giriş niteliği taşıyan Yapay Zeka ve Uzman Sistemlerine Giriş dersi; problem çözümü için temel arama teknikleri, bilgi temsili ve mantıksal sistemlerin temelleri, temel öğrenme algoritmaları ve uzman sistemlerin temelleri tanıtılıyor.


COOP4434 IBM Büyük Veri ve Analitik

IBM Büyük Veri ve Analitik dersinde BAU’lular, derslerini IBM'den üst düzey yöneticilerinden alıyor. Her ders farklı bir konuyu ele alan öğretim üyesi kendi deneyimlerini konunun teorik temelleri ile paylaşıyor, kurslar, temel kavramlar, hizmetler, IBM yazılımı, donanım teklifleri ve IBM varlıkları da dahil olmak üzere İş Analitiği ve Büyük Veri yeteneklerini ve hizmet alanlarını içeriyor. Ayrıca, Büyük Veri hizmetlerinin etkili bir şekilde kullanılmasını göstermek için endüstri uygulamaları tartışılıyor. IBM Büyük Veri ve Analitik dersi BAU’luların başarılı bir profesyonel kariyere hazırlanmalarında yardımcı oluyor.


Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr