IGUL

Hukuk devleti ilkeleri temelinde global düzeyde ortak bir anlayış geliştirmek ve eğitim programları düzenlemek üzere 2003 yılının haziran ayında kurulan IGUL; Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine globalleşen hukuk dünyasını tanıtmak ve global hukuk ilişkilerinde aktif görev almalarını sağlayacak eğitimler veriyor.

Global ve ulusal üniversiteler ile birlikte çalışma ziyaretleri, konferanslar ve seminerler organize eden IGUL; bugüne kadar programları tamamlayan katılımcılara 14.000 adet katılımcı belgesi – sertifika sağlamıştır.

Yabancı üniversitelerle öğretim üyeleri değişim programları, yaz okulları ve ortak akademik etkinlikler Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde planlayan IGUL Direktörlüğü; bu evrensel etkinliklerde düzenleyici kurum görevini üstleniyor.

Deniz Ticareti Sertifika Programı eğitimlerini EDR modeline özel olarak tasarlayan IGUL; Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin alanında uzman, sektörün aranan bireyleri olarak mezun olmasını hedefliyor.


Programlar

Program Adı:  “Deniz Ticareti Uzmanlığı” Yetkinlik Programı

Program Tanımı:

Deniz Ticaret Sertifika Programı ile hem katılan BAU öğrencilerinin denizcilik ve deniz taşımacılığına ilişkin konularda kapsamlı bilgi sahibi olmaları hem de çeşitli disiplinlerden ders alarak konu ile ilgili daha geniş bir bakış açısı edinmeleri hedefleniyor.


Başvuru Koşulları:

BAU’luların 1. sınıf sonunda genel not ortalamasının en az 2,5 ve Maritime Conventions dersi için en az 3. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.


Program Dersleri:

- Deniz Ticaretine İlişkin Uluslararası Düzenlemeler (Maritime Conventions)

- Denizcilik Ekonomisi (Maritime Economics)

- Deniz Taşımacılığında Lojistik Yönetimi (Logistics Management in Maritime Transportation )


Program Derslerinin Tanımı:

Deniz Ticaretine İlişkin Uluslararası Düzenlemeler (Maritime Conventions)

Deniz ticareti, yapısı gereği yeknesak düzenlemelere en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birisi olduğu için, bu alanda çok sayıda uluslararası nitelikte sözleşme düzenlenmiştir. Deniz Ticaretine İlişkin Uluslararası Düzenlemeler dersinde deniz ticaretine ilişkin, özellikle de ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ele alınıyor, AY m.90 hükmü sayesinde iç hukukumuzun bir parçasını teşkil eden bu düzenlemeler ayrıntılı olarak inceleniyor.


Denizcilik Ekonomisi (Maritime Economics)

Dünya ticaretinin %90’a yakınını taşımak gibi çok önemli bir misyonu üstlenen denizcilik sektörü kendine has dinamiklere sahiptir. Denizcilik ekonomisi dersi bu sektörün 5000 yıllık tarihi sürecinden başlayarak bugünkü farklı segmentlere ayrılmış taşıma modellerine, kargo türlerine, gemilerin yönetimlerine, bu yönetimlerin finansal boyutlarına ve hukuki altyapılarına kadar birçok konuyu ele alarak BAU’luların bu çok az bilinen sektör hakkında genel olarak bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.


Deniz Taşımacılığında Lojistik Yönetimi (Logistics Management in Maritime Transportation )

Deniz Taşımacılığında Lojistik Yönetimi dersinin amacı pratik bilgiler sağlamak ve katılımcıların deniz taşımacılığını stratejik olarak yönetmeleri için beceriler geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Çok çeşitli konuları kapsayan bu ders, katılımcıların deniz taşımacılığı ve lojistik yönetiminin prensiplerine ilişkin hususları esaslı şekilde kavramasını sağlıyor. Bu sayede katılımcılar eğer ileride profesyonel hayatlarını bu doğrultuda ilerleteceklerse, idari rollerdeki görevlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.


İlgili Merkez: Hukuk Fakültesi veya IGUL


Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr