BAU Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi

BAU-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2013 yılında kurulan Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi; teorik eğitimlerin uygulamaları, akademisyenlerin akademik çalışmalarında kullanacakları veri araştırmaları, finans sektöründe nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile bölgedeki finans kurumlarının işbirliğinin artırılması çalışmaları, ekonomi ve finansal alanda mesleki becerinin geliştirilmesi ve bölgenin küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalarını gerçekleştiriyor. 

Güçlü teknik altyapısı ve Bloomberg, Matriks veri terminalleri ile finans piyasasına yönelik yapılan araştırmalara katkı sunuyor.

BFRC hedefleri arasında; ekonomi ve finans sektörünün ihtiyacı olan finansal veri analiz raporlarının ve ekonomik beklenti endekslerinin oluşturulması ve finans sektörünün geleceğini belirleyecek analizlerin hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması da yer alıyor.

Bloomberg Finansal Sistemler Yönetimi Yetkinlik Programı, Finansal Varlık Yönetimi Yetkinlik Programı ve Kurumsal Finans Stratejisi Yetkinlik Programı eğitimlerini EDR modeline özel olarak tasarlayan BFRC, BAU öğrencilerinin geleceğin finans dünyasına hakim ve alanında uzman bireyler olmasını amaçlıyor.

Program Dersleri

Program Adı: Bloomberg Finansal Sistemler Yönetimi Yetkinlik Programı

Program Tanımı:

Finansal piyasalarda yoğun bir şekilde kullanılan Bloomberg sisteminin katılımcılar tarafından etkin bir şekilde kullanılmasının ve piyasada yapılan analizlerin uygulamalı olarak finansal platformlar üzerinde yapılmasını sağlamaktır.


Başvuru Koşulları:

BAU İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans, Ekonomi Finans ve Ekonomi öğrencisi olmak. Lisans öğrenimi boyunca, aşağıda belirtilen dersleri seçmek ve bu derslerden en az B+ ve Bloomberg Market Concept eğitimini ortalama 70 başarı puanı ile tamamlamak.


Program Dersleri:

COP4214 Teknoloji Tabanlı Bloomberg’le Finansal Analiz

Öğrencilerin finansal kararlar verebilmeleri için Bloomberg terminalini kullanmaya aşina olmalarını sağlayarak finansal teori ve teorinin pratikteki uygulamaları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sağlamaktır. Ders Hisse senedi, Türev ürünler, Foreks piyasası, Swaplar, CDS, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Emtia piyasaları üzerine odaklanıp bu piyasalarda uygulamaların nasıl yapıldığını Bloomberg üzerinden uygulayarak öğretecektir. Öğrenciler Bloomberg terminalini kullanmayı öğrenerek bahsi geçen piyasalarda uygulamalar yapıp akademik becerilerini artırma imkanına sahip olacaklardır.


IF3318 Bloomberg’le Kantitatif Analiz Teknikleri

Öğrencilere finansal modelleme teorilerinin ve metotlarının anlatılması ve bilgisayar programlarını kullanarak Bloomberg üzerinden modelleme yapabilmelerini sağlamaktır. Excel, R gibi programlarla entegrasyonu sağlanan Bloomberg ile verilerin toplanması, işlenmesi ve piyasa analizlerinin yapılabilmesi nihai hedefi oluşturmaktadır.  


Bloomberg Market Concept:

Öğrenciler dönem içerisinde yukarıdaki iki dersi aldıktan sonra finansal piyasaların işleyişi ve Bloomberg uygulamaları ilgili Bloomberg platformu üzerinden erişilebilen 8 saatlik bir eğitim almaları gerekmektedir. Dört bölümden oluşan bu eğitimlerde öğrencilerin güncel ekonomik verileri anlamaları, yorumlamaları ve Bloomberg sistemi ile eş güdümlü olara analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır.  


Program Adı: Finansal Varlık Yönetimi Yetkinlik Programı

Program Tanımı:

Varlık Yönetimi, Varlık Çeşitleri, Modern Portföy Teorisi ve Fon Çeşitleri gibi konularda öğrencilerin bilgi beceri ve yetkinliklerini arttırmak ve bu alanda piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştirmek.  


Başvuru Koşulları:

BAU İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans, Ekonomi Finans ve Ekonomi, İşletme, öğrencisi olmak.

Lisans öğrenimi boyunca, aşağıda belirtilen dersleri seçmek ve bu derslerden en az B+ notu ile tamamlamak.


Program Dersleri:

COP4214 Teknoloji Tabanlı Bloombergle Finansal Analiz

Öğrencilerin finansal kararlar verebilmeleri için bloomberg terminalini kullanmaya aşina olmalarını sağlayarak finansal teori ve teorinin pratikteki uygulamaları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sağlamaktır. Ders Hisse senedi, Türev ürünler, Foreks piyasası, Swaplar, CDS, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Emtia piayasaları üzerine odaklananıp bu piyasalarda uygulamaların nasıl yapıldığını Bloomberg üzerinden uygulayarak öğretecektir. Öğrenciler bloomberg terminalini kullanmayı öğrenerek bahsi geçen piyasalarda uygulamlar yapıp akademeik becerilerini arttıma imkanına sahip olacaklardır.


IF4212 Portföy Yönetimi

Finans modülündeki bu portföy yönetim dersinin amacı, finansal sektörde portföy yönetimini gerçekleştirmek için kullanılan kantitatif, temel, davranışsal ve model tabanlı yaklaşımların kapsamlı bir gerçek dünya incelemesi olarak ele almaktır. Ders çerçevesinde İndirgenmiş Nakit Akışı Değerlemesi, Göreceli Değerleme, Çok Faktörlü Modeller, Likidite ve Değer Geliştirme Stratejileri uygulamalı olarak ele alınacaktır.


Vaka Çalışması

Bu dersleri alan katılımcılar sertifika alabilmek için bu dersler çerçevesinde hazırlanmış bir vaka çalışmasını tamamlamak ve sunmak zorundadır. Sunumlar dersin öğretim üyesi ve sektörel bir değerlendirme grubu tarafından değerlendirilecektir.Program Adı: Kurumsal Finans Stratejisi Yetkinlik Programı

Program Tanımı: 

Kurumsal strateji sertifika programı katılımcılara; kurumsal strateji kurgulama, kurumsal finans yönetimi ve uygulamaları konusunda yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.


Başvuru Koşulları:

BAU İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans, Ekonomi Finans ve Ekonomi, İşletme, öğrencisi olmak.

Lisans öğrenimi boyunca, aşağıda belirtilen dersleri seçmek ve bu dersleri en az B+ notu ile tamamlamak.


Program Dersleri:

BA2111 Kurumsal Strateji

Bu ders kurumsal strateji kurgulama; üstün bir rekabetçi pozisyonun nasıl belirleneceği ve seçileceği, stratejik bir durumun nasıl analiz edileceği ve nihayet seçilen stratejinin işe yaraması için örgütsel bağlamın nasıl oluşturulacağı, rekabetçi durumu ve stratejik ikilemleri analiz etme ve stratejik yönetim hakkında bilgi edinmenize yardımcı olacak kavramsal çerçeveleri ve modelleri kavratarak kurumsal strateji konularla pratik deneyim kazanmanıza yardımcı olmaktadır.


IF2222 Kurumsal Finans

Bu dersin amacı finansal yönetimin temel kavramlarını öğretmektir. Ders temel olarak sermaye bütçelemesi, firmanın kâr payı ve sermaye yapısı politikaları, risk yönetiminin temel kavramları, finansal riski azaltmak için türev ürünlerinin nasıl kullanılacağı, firma birleşmeleri, tipleri ve birleşme analizi, Hybird’lerin yatırımcı ve piyasaya sunanlar açısında avantaj ve dezavantajları, kullanımlarının uygun olduğu dönemlerin belirlenmesi gibi konulara odaklanmaktadır.


COP4214 Teknoloji Tabanlı Bloomberg’le Finansal Analiz

Öğrencilerin finansal kararlar verebilmeleri için Bloomberg terminalini kullanmaya aşina olmalarını sağlayarak finansal teori ve teorinin pratikteki uygulamaları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sağlamaktır. Ders Hisse senedi, Türev ürünler, Foreks piyasası, Swaplar, CDS, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Emtia piyasaları üzerine odaklanıp bu piyasalarda uygulamaların nasıl yapıldığını Bloomberg üzerinden uygulayarak öğretecektir. Öğrenciler Bloomberg terminalini kullanmayı öğrenerek bahsi geçen piyasalarda uygulamalar yapıp akademik becerilerini artırma imkanına sahip olacaklardır.


Vaka Çalışması

Bu dersleri alan katılımcılar sertifika alabilmek için bu dersler çerçevesinde hazırlanmış bir vaka çalışmasını tamamlamak ve sunmak zorundadır. Sunumlar dersin öğretim üyesi ve sektörel bir değerlendirme grubu tarafından değerlendirilecektir.


Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr