BAU Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sosyal konum ve bilgi seviyesi fark etmeksizin toplumun farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi ve gelişen siber tehditlere karşı yöntemler geliştirilmesi amacıyla kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi; bilinç oluşumuna katkı sağlamayan, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti veren, nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlayan akademik araştırma ve çalışmalar yapıyor.

Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin hedefleri arasında; araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak ve çalıştığı konularda iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, yurt içi ve yurt dışı kurum, araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak. çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için ulusal/uluslararası seviyelerde sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek, araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak, kamuoyunu bilgilendirmek, bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde alanında uzman yerli ve yabancı kişilerden yararlanmak yer alıyor.

Siber Güvenlik Araştırmacısı Programı, eğitimini EDR modeline özel olarak tasarlayan Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi BAU öğrencilerinin geleceğin dijital dünyasına hazır alanında uzman bireyler olmasını hedefliyor.

Programlar

Program Adı: “Siber Güvenlik Araştırmacısı” Programı

Program Tanımı:

Siber Güvenlik Araştırmacısı programı; siber güvenlik alanına giren her konuda, insanlarda siber güvenlik farkındalığı oluşturacak, akademik araştırmalara yardımcı olacak ve BAU öğrencilerinin siber güvenlik alanına yönelmelerini hedefliyor.


Başvuru Koşulları:

BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği öğrencilerinin lisans öğrenimi boyunca, aşağıda belirtilen dört dersten en az üçünü seçmesi ve bu derslerden en az B başarı harfini alması gerekiyor.


Program Dersleri

CMP4321 Ağ Güvenliği ve Şifrelemeye Giriş

Ağ Güvenliği ve Şifrelemeye Giriş dersinde; ağ güvenliği ve şifreleme alanlarının anlatımının ardından gizli anahtarla şifreleme algoritmaları anlatılıyor. Şifreleme ve şifre çözmede kullanılan, akan ve blok şifreleme algoritmaları genel olarak tanıtılıyor ve standartlaşmış algoritmalar açıklanıyor. Ayrık algoritma ve çarpanlarına ayırma problemleri tanıtılıyor ve bunların üzerine bina edilen, Diffie-Hellman anahtar değişimi, RSA ve ElGamal gibi açık anahtarlı şifreleme algoritmaları anlatılıyor.


COP4467 Wissen Academy- Siber Güvenlik ve Bilgi Sistemleri Güvenliği

Wissen Academy- Siber Güvenlik ve Bilgi Sistemleri Güvenliği dersinde bilgi sistemleri ile ilgili güvenlik tehditlerini, güvenlik açıklarını anlamak ve bu tehditlere karşılık güvenlik yapıları oluşturulması anlatılıyor. Bu kapsamda bilgi sistemlerine yönelik güvenlik kavramları, bilgi sistemleri saldırı tipleri ve bu saldırılara karşı alınabilecek önlemler, siber güvenlik risk yapı haritası ve mantıksal/fiziksel güvenlik kavramlarına yönelik konular işleniyor.


COP4471 Huawei-Bilgi Güvenliği Yönetimi

Huawei-Bilgi Güvenliği Yönetimi dersinde Bilgisayar ve bilgi güvenliği, erişim kontrolü ve şifreleme, programlar ve programlamada güvenlik, bilgi güvenliğinde web-kullanıcı yönü, işletim sistemlerinde güvenlik konularına değiniliyor.


COP4464 Wissen Academi- Güvenli Kod Yazma ve Güvenli Kodlama Teknikleri

Wissen Academi - Güvenli Kod Yazma ve Güvenli Kodlama Teknikleri dersinde bilgi güvencesi temelleri, yazılım geliştirme döngüsü, yazılım olgunluğu, güvenlik artırıcı yöntemler, güvenlik ölçme yöntemleri ve güvenli kodlama teknikleri konuları işleniyor.


Çırağan Caddesi, No: 4 - 6, 34353 

Beşiktaş / İstanbul

 444 28 64 • www.bau.edu.tr